Tailor made bacon voor retail, foodservice en industrie

Onze missie

Wij geloven in de kracht van specialisatie, niet zonder reden want dit heeft ons bedrijf de historie gegeven die het nu rijk is. Onze volledige organisatie, van de verwerkingsruimtes tot de medewerkers en machines, zijn ingericht, opgeleid en ingesteld op het verwerken van één productrange. Dit leidt tot een uiterst efficiënt en kwalitatief hoogwaardig productieproces en producten.

Door continu te blijven investeren in onze productielocatie, bieden wij onze medewerkers een state of the art werkomgeving aan, met de modernste apparatuur en procestechnieken wat hen in staat stelt iedere dag volgens de hoogste internationale kwaliteitsstandaarden te presteren. 

Onze no-nonsense mentaliteit in combinatie met een lean and mean georganiseerde overhead stelt ons in staat om snel, flexibel en daadkrachtig te handelen om zodoende de wensen en/of eisen van de klant te kunnen vervullen of adequaat te kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden. Wij realiseren ons ten zeerste dat dit enkel bereikt kan worden door onze langdurige en intensieve samenwerkingen met leveranciers.

Verkoop Slagerijen

Door de komst van een supermarkt in de wijk, neemt het aantal klanten van de slagerij van Erik en Thea Zandbergen sterk af. Na 23 jaar eigen slagerijen gehad te hebben besluiten Erik en Thea de slagerij daarom in 1984 te verkopen. Met de opbrengst koopt Erik Sr. Zandbergen een bedrijfspand aan de Jan van Krimpenweg 2 in Haarlem. Samen met zijn twee zoons Erik en Robert beginnen zij Zandbergen & Zn. Vleeswaren BV en maken zij diverse vleeswaren voor grossiers en restaurants.

Specialisatie

Het brede assortiment producten blijkt onvoldoende te renderen om de kosten te kunnen dekken. Gedreven door kookprogramma’s op TV waar spek regelmatig als smaakmaker in maaltijden werd genoemd, besluit het drietal zich te specialiseren in spekproducten.

Concurrent wordt klant

Wat vier jaar eerder tot de verkoop van de slagerij heeft geleid, blijkt in 1988 de sleutel tot groei te worden, leveranties aan supermarktketens. Met een capaciteit die nauwelijks voldoende blijkt te zijn wordt de eerste supermarktketen geleverd.

Groei binnen retail

Door de groei in het aantal (hoofdzakelijk retail)klanten wordt het pand diverse malen uitgebreid en/of verbouwd. Diverse verpakkingslijnen worden aangeschaft waarbij wordt ingespeeld op nieuwe verpakkingstrends.

Aanschaf eerste baklijn

De familie Zandbergen ziet toekomst in het product gebakken ontbijtspek en schaft daarom een baklijn aan. Het duurt overigens nog 5 jaar voordat de eerste klant beleverd wordt.

Tweemaal een uitbreiding

Nadat het in 1984 aangekochte perceel volledig bebouwd is, wordt in 2005 het naastgelegen bedrijfspand aangekocht. Op de buitenmuren na, wordt het gehele gebouw gestript, opnieuw gebouwd en in gebruik genomen, hetgeen een verdubbeling van de productieoppervlakte naar 5.600m2 betekent. Ondanks deze verdubbeling, blijkt wederom een uitbreiding nodig te zijn om de groeiende vraag bij te kunnen houden. In 2009 wordt daarom het pand met zo’n 3.200m2 vergroot.

Het koppelen van gebouwen

Door het vertrek van de achterburen is het mogelijk de straat tussen de twee productielocaties van de gemeente te kopen. De voormalige straat wordt volledig bebouwd, waardoor de twee productielocaties vanaf dan één geheel vormen. Door deze nieuwbouw 15 meter hoog te bouwen, ontstaat grotendeels een dubbellaagse productielocatie waarmee de totale oppervlakte groeit naar zo’n 12.000 m2.

Nieuwbouw

Om verdere groei in de toekomst bij te kunnen houden, wordt in 2017 een bouwvergunning aangevraagd en afgegeven voor een nieuwbouw uitbreiding van 16.000 m2, wat met de huidige oppervlakte van 12.000m2 meer dan een verdubbeling betekent. De uitbreiding wordt ingericht om de huidige specialistische bedrijfsactiviteiten en productieprocessen op grotere schaal voort te kunnen zetten. BREEAM Casestudie MAN9.

Copyright Baconspecialist | 2018